Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Οι θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ωραιοκάστρου στη 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18-09-2019